Responsive Design: The Pros and Cons

Responsive websites zijn sites die gebruik maken van simpele stukjes code die ‘CSS media queries’ heten. Zij herkennen en reageren op de browser of het device waar ze mee worden bekeken. In principe betekent dat, dat een enkele website (die meestal draait op één CMS en één soort content bevat) een browser kan herkennen en vervolgens een specifieke set van stylesheets toepast om de lay-out van de site te veranderen.

Op het eerste gezicht lijkt dit een instant oplossing voor het probleem van het moeten ontwerpen van verschillende websites voor verschillende devices. Maar is het de perfecte oplossing?

Download hier het volledige (Engels) artikel.

Naar overzicht