Booking.com

Booking.com is bekend om het grootste online platform voor hotel boekingen in de wereld. Ze zijn meester in het optimaliseren van conversie. Door de sterke focus op online en conversie, heeft Booking.com aan Sharewire gevraagd om te adviseren over en het ontwikkelen van nieuwe innovatieve functionaliteiten om de gebruikerservaring op mobiel te verbeteren.

ACHTERGROND

In 2014 heeft Sharewire een aantal innovatieve functionaliteiten voorgesteld om de merk loyaliteit, gebruikerservaring en besteedde tijd in de app te verbeteren. Door het uitbreiden van de zogenaamde “Customer Journey” en de focus niet alleen op het moment van boeken zelf te leggen, wil Booking.com relevanter voor de klant worden en blijven.

OPLOSSING

Sharewire is begonnen met het in kaart brengen van de volledige customer journey, van waaruit ideeën zijn gegenereerd. Met 3 SCRUM teams, heeft Sharewire vervolgens gedurende een periode van 4 sprints, 4 innovatieve functionaliteiten ontwikkeld. Sharewire heeft hierin nauw samen gewerkt met het team van Booking.com zodat de nieuwe onderdelen binnen de bestaande app geintegreerd konden worden. Met behulp van A/B Testing heeft Booking.com de nieuwe functionaliteiten uiteindelijk gefaseerd uitegerold.

RESULTAAT

Booking.com ziet een verhoging van de conversie en loyaliteit binnen de apps waarin de nieuwe functionaliteiten zijn geimplementeerd.

Naar overzicht