Ministerie van Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De beleidsterreinen van Veiligheid en Justitie kunnen rekenen op een brede maatschappelijke belangstelling. Eén van de doelstellingen van de communicatiestrategie van Min. VenJ is informatie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Een belangrijk medium hiervoor zijn mobiele devices.

Achtergrond

Min. VenJ wilde een app laten ontwikkelen met als doel om burgers en professionals overal en altijd via een centraal punt toegang te geven tot actuele/populaire informatie over de beleidsterreinen van Min. VenJ. Hier binnen moet de diversiteit, omvang en het maatschappelijk belang van Veiligheid en Justitie zichtbaar worden. Tevens moest de app zichtbaar maken in hoe en in hoeverre Min. VenJ bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleveing.

Oplossing

Sharewire was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept, het design, de app ontwikkeling en de marketing van de app. Sharewire heeft gekozen voor een hybride mobiele applicatie. De app bundelt nieuws, sociale media bronnen, informatie en antwoorden over populaire VenJ-onderwerpen en meer dan duizend contactgegevens. Tevens koppelt de app met de kaart- en navigatiefunctionaliteit van het mobiele apparaat en dient op deze wijze als navigatie naar meer dan duizend locaties van alle organisaties die binnen het domein van VenJ actief zijn.

Resultaat

De app is ontwikkeld voor smartphones en tablets voor de mobiele platformen iOS en Android. Hiermee wordt op dit moment ruim twee derde van de markt bereikt. De gratis app staat met een gemiddelde van 4,5 ster rating in de app stores.

Naar overzicht