Rijkswater­staat

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen. Werkzaamheden leveren extra verkeershinder op. Door slimme planningen en goede voorlichting probeert Rijkswaterstaat de overlast tot een minimum te beperken. VanAnaarBeter.nl is het communicatie kanaal van Rijkswaterstaat om burgers te informeren over deze werkzaamheden.

Achtergrond

Rijkswaterstaat heeft het informeren van een zo groot mogelijk publiek over wegwerkzaamheden als taak. Echter was RWS alleen in staat om gebruikers passief te informeren over deze werkzaamheden indien zij de beschikking hadden over een computer. Met het enorme aantal smartphone gebruikers ziet RWS de mogelijkheid om dit probleem te verhelpen en gebruikers actief op de hoogte te houden van nieuwe werkzaamheden.

Oplossing

In de applicatie kunnen gebruikers gemakkelijk en overzichtelijk alle geplande wegwerkzaamheden bekijken. Ook is er te zoeken op trajecten om snel te zien of er daar werkzaamheden worden uitgevoerd. Routes die vaker gereden worden kunnen worden opgeslagen in de applicatie, worden er in de toekomst werkzaamheden uitgevoerd op die route dan zal de gebruiker hier indien gewenst van op de hoogte worden gehouden.

Gebruikers kunnen routes die ze vaker rijden opslaan, doordat we beschikken over de routes kunnen we die gebruikers specifiek informeren over werkzaamheden die plaats vinden op hun routes via push notificaties. Een wens van RWS was dat de gehele backend gebruik maakt van open-source software, dit hebben wij nageleefd. Hiervoor is gebruikt gemaakt van OpenStreetMaps op een Ubuntu server draaiend op een Postgres database.

Resultaat

Android en iPhone zijn zeer geschikte platformen om gebruikers actief te informeren. Dankzij het aanwezige notificatie systeem kunnen gebruikers 24 uur per dag op de hoogte blijven van de werkzaamheden die voor hun relevant zijn. Daarbij is altijd de data van RWS overal en altijd toegankelijk voor alle gebruikers.

Mede dankzij de applicatie is Rijkswaterstaat uitgeroepen tot Overheidsorganisatie 2.0 van 2012!

Naar overzicht